SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

FOTKE SA IZVJEŠTAJNE I IZBORNE SKUPŠTINE SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA

                       FOTKE JE SAČINIO MEŠTAR DARKO VENUS-MUPPET