SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

LIKOVNE KOLONIJE

Na ovim stranicama možete saznati sve o likovnim kolonijama koje organizira Slatinski likovni klub, kao i o ponekim likovnim kolonijama gdje su gostovali slatinski slikari.

Likovne kolonije Slatinski likovni klub organizira u suradnji sa pučkim otvorenim učilištem slatina od 1999. godine. Od 2005. godine likovne kolonije Slik  organizira samostalno .

Na likovnim kolonijama učestvuju slikari amateri i akademski slikari iz hrvatske i inozemstva.

Kako je to uobičajeno na likovnim kolonijama se uz druženje sa slikarima iz drugih sredina stvaraju umjetnička djela , a ponešto se i naući o likovnim tehnikama, slikarskom materijalu i slično.

Djela nastala na kolonijama obogaćiju fundus pučkog otvorenog učilišta i slatinskog likovnog kluba, a dio se poklanja sponzorima ili daruje u humanitarne svrhe.

 

 

Text Box: SLATINSKI SLIKARI NA DRUGIM KOLONIJAMA

ČLANOVI SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA ODRŽAVAJU DOBRU SURADNJU SA DRUGIM LIKOVNIM KLUBOVIMA U HRVATSKOJ ALI I U INOZEMSTVU. U SKLOPU SURADNJE ODLAZE NA NJIHOVE LIKOVNE KOLONIJE. NA KOJIM SU LIKOVNIM KLONIJAMA SUDJELOVALI, PORED OSTALIH OBLIKA SURADNJE,   MOŽETE VIDJETI NA STRANICAMA

 SURADNJA SA DRUGIMA.

NA OVOJ STRANICI ĆE TE POVREMENO MOĆI VIDJETI DOGAĐANJA NA NEKIM OD TIH KOLONIJA