SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

NOVOSTI O KLUBU

 

23. 02. 2021. GODINE  SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE ODRŽAO SVOJU DVADESETČETVRTU GODIŠNU IZVJEŠTAJNU I IZBORNU SKUPŠTINU.

U PREDSJEDNIŠTVO SLIK-a IZABRANI SU: JOSIP GRIBL, ANTE OBŠIVAČ, VLATKA VUKELIĆ, GORDANA ČURIK, TOMISLAV  ŠTRAJTENBERGER I TATJANA LULIĆ PRPIĆ.

ZA PREDSJEDNIKA SLIK-a IZABRAN JE PONOVO JOSIP GRIBL, A ZA TAJNIKA VLATKA VUKELIĆ.

U NADZORNI ODBOR IZABRANI SU SNJEŽANA PLEŠA, VERA LUC I BRANKAA MEDIĆ.

 

11.02.2020. godine Slatinski likovni klub je održao svoju dvadesettreću godišnju skupštinu. Na Skupštini su usvojena izvješća preedsjednika SLIK-a Josipa Gribla i predsjednice nadzornog odbora Vlatke Vukelić. Također je usvojen plan rada i proračun za 2020. godinu.

 

12.02.2019. godine Slatinski likovni klub je održao svoju dvadesetdrugu godišnju skupštinu. Na Skupštini su usvojena izvješća preedsjednika SLIK-a Josipa Gribla i predsjednice nadzornog odbora Vlatke Vukelić. Također je usvojen plan rada i proračun za 2019. godinu.

 

20.02.2018.  godine Slatinski likovni klub je održao svoju dvadesetprvu godišnju skupštinu. Na Skupštini su usvojena izvješća preedsjednika SLIK-a Josipa Gribla i predsjednice nadzornog odbora Vlatke Vukelić. Također je usvojen plan rada i proračun za 2018. godinu.

 

21. 02. 2017. GODINE  SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE ODRŽAO SVOJU DVADESETU GODIŠNU IZVJEŠTAJNU I IZBORNU SKUPŠTINU.

U PREDSJEDNIŠTVO SLIK-a IZABRANI SU: JOSIP GRIBL, ANTE OBŠIVAČ, ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ, GORDANA ČURIK, TOMISLAV  ŠTRAJTENBERGER I ZVONKO PRPIĆ.

ZA PREDSJEDNIKA SLIK-a IZABRAN JE PONOVO JOSIP GRIBL, A ZA TAJNIKA TOMISLAV ŠTRAJTENBERGER.

U NADZORNI ODBOR IZABRANI SU VLATKA VUKELIĆ, DARKO VENUS-MUPPET I FRANJO MATIĆ.

 KAKO JE BILO NA SKUPŠTINI MOŽETE VIDJETI NA FOTKAMA IZ OBJEKTIVA DARKA VENUSA-MUPPETA

 

01. 03. 2016  godine Slatinski likovni klub je održao svoju 19 redovnu  godišnju skupštinu.

Na skupštini je predsjednik SLIK-a Josip Gribl podnio izvješće o radu kluba u 2015. godini i predložio Program rada i financijski plan za 2016. godinu.

Predsjednica  nadzornog odbora gđa Vlatka Vukelić  je podnijela izvješće o izvršenom nadzoru.  Izvješća kao i Program rada su jednoglasno usvojeni.

 

03. 03. 2015. godine Slatinski likovni klub je održao svoju 18 redovnu  godišnju skupštinu.

Na skupštini je predsjednik SLIK-a Josip Gribl podnio izvješće o radu kluba u 2014. godini i predložio Program rada i financijski plan za 2015. godinu.

Predsjednica  nadzornog odbora gđa Vlatka Vukelić  je podnijela izvješće o izvršenom nadzoru.  Izvješća kao i Program rada su jednoglasno usvojeni.

Zbog usklađenja sa Zakonom o udrugama donesen je novi Statut kluba i izabran Likvidator kluba. Za likvidatora kluba izabran je Josip Gribl, predsjednik  kluba

 

04. 03. 2014. GODINE  SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE ODRŽAO SVOJU SEDAMNAESTU GODIŠNU IZVJEŠTAJNU   SKUPŠTINU.

NA SKUPŠTINI JE PREDSJEDNIK KLUBA  JOSIP GRIBL PODNIO IZVJEŠĆE O RADU KLUBA U 2013. GODINI TE PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU.

ISPRED NADZORNOG ODBORA IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVANJA KLUBA PODNIJELA JE GOSPOĐA VLATKA VUKELIĆ.

NAKON KRAĆE RASPRAVE JEDNOGLASNO SU USVOJENA IZVJEŠĆA,  PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN SLIK-a ZA 2014. GODINU.

 

26. 02. 2013. GODINE  SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE ODRŽAO SVOJU ŠESNAESTU GODIŠNU IZVJEŠTAJNU I IZBORNU SKUPŠTINU.

U PREDSJEDNIŠTVO SLIK-a IZABRANI SU: JOSIP GRIBL, ANTE OBŠIVAČ, ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ, GORDANA ČURIK, TOMISLAV  ŠTRAJTENBERGER I ZVONKO PRPIĆ.

ZA PREDSJEDNIKA SLIK-a IZABRAN JE PONOVO JOSIP GRIBL, A ZA TAJNIKA TOMISLAV ŠTRAJTENBERGER.

U NADZORNI ODBOR IZABRANI SU VLATKA VUKELIĆ, DARKO VENUS-MUPPET I FRANJO MATIĆ.

 KAKO JE BILO NA SKUPŠTINI MOŽETE VIDJETI NA FOTKAMA IZ OBJEKTIVA DARKA VENUSA-MUPPETA

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFINANCIRANJE PROJEKTA

       “ KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI”

 

NA POZIV DRUŠTVA DISTROFIČARA,

INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE

PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH

INVALIDA SLATINA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA “KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI”

 ODAZVAO SE JE I SLATINSKI

LIKOVNI KLUB NA NAČIN DA JE

POKLONIO DVIJE UMJETNIČKE

SLIKE IZ SVOG FUNDUSA . SLIKE  ĆE BITI PRODANE NA AUKCIJI, A SAV PRIHOD SE

POKLANJA ZA NAVEDENI PROJEKAT.

U PROJEKAT SU SE UKLJUČITI I POJEDINI

ČLANOVI SLIK-A SA  SVOJIM

DONACIJAMA. TAKO JE JOSIP GRIBL DAROVAO JEDNU SLIKU, A KATICA MIJATOVIĆ JEDAN RAD U GLINI.

25. RUJNA 2004. GODINE SLIK JE ORGANIZIRAO

LIKOVNU RADIONICU NA IMANJU PORODICE REPIĆ POZNATOM KAO «LOVAČKA KUĆA REPIĆ.

IDEJA O LIKOVNIM RADIONICAMA SE JE RODILA 2003. GODINE KADA JE I ODRŽANA PRVA NA RIJECI DRAVI U BLIZINI NOSKOVACA.

DOGOVORENO JE DA SE SVAKE JESENI ODRŽI LIKOVNA RADIONICA NA KOJOJ ĆE

 UČESTVOVATI I ČLANOVI SLIK-a KOJI

INAČE NE IDU NA KOLONIJE . CILJ

RADIONICE JE UPOZNAVANJE OSTALIH ČLANOVA SLIK-a SA NAČINOM RADA NA KOLONIJMA,  UPOZNAVANJE RAZNIH

TEHNIKA SLIKANJA TE DRUŽENJE.

NADAMO SE DA ĆE JESENSKA RADIONICA POPRIMITI TRADICIJU TE SE ODRŽAVATI SVAKE GODINE NA DRUGOJ LOKACIJI.

NA TAJ NAČIN ĆE SE ČLANOVI SLIK-a,

 PORED NOVIH SAZNANJA U TEHNIKAMA SLIKANJA, UPOZNATI I SA KRAJOLICIMA U NEPOSREDNOJ BLIZINI SLATINE.

VIŠE O OVOGODIŠNJOJ RADIONICI

MOŽETE SAZNATI NA STRANICI

LIKOVNA RADIONICA 2004

ZA UČEŠĆE U AKCIJI

«KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI

SLIK JE 26. 04. 2004. GODINE DOBIO ZAHVALNICU

ZA AUKCIJU SLIKA U SKLOPU AKCIJE LIONS KLUBA SLATINA, A ZA POMOĆ DJECI SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I  IZUZETNO SLABOG SOCIJALNOG STANJA TE  POMOĆ DJECI DIJABETIČARIMA

SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE POKLONIO ČETIRI UMJETNIČKE SLIKE. AUKCIJA JE ODRŽANA 05. 02. 2005.

ZA UČEŠĆE U NAVEDENOJ AKCIJI ALI I ZA UČEŠĆE U SVIM DRUGIM HUMANITARNIM AKCIJAMA I SURADNJU SA LIONS KLUBOM SLATINA SLATINSKOM LIKOVNOM KLUBU JE DODIJELJENA ZAHVALNICA

NA TEMELJU SPORAZUMA O SURADNJI SLATINSKE BANKE D.D. SLATINA I SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA U PROSTORIJAMA SLATINSKE BANKE  JE POSTAVLJENA  IZLOŽBA SA 24 RADA ČLANOVA

SLIK-A.

NA IZLOŽBI UČESTVUJU:

JOSIP GRIBL,

ZVONKO PRPIĆ,

ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ, JOSIP MILKOVIĆ,

JOVAN VUKOVIĆ I TOMISLAV ŠTRAJTENBERGER,

ZAHVALNICA GRADA SLATINE ZA AKTIVAN RAD I POSEBAN DOPRINOS UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU GRADA SLATINE

ZA HUMANITARNU AUKCIJU SLIKA U ORGANIZACIJI LIONS KLUBA SLATINA SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE POKLONIO SEDAM SLIKA I TO ČETIRI ULJA NA PLATNU, DVA AKVARELA I JEDAN PASTEL.

AUKCIJA JE ODRŽANA 4. VELJAČE 2006. GODINE

SVE SLIKE SU PRODANE, A SREDSTVA ĆE SE UPOTRIJEBITI ZA POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU TE ZA DJECU SLABIJEG IMOVNOG STANJA.

ZA HUMANITARNU AUKCIJU SLIKA U ORGANIZACIJI LIONS KLUBA SLATINA SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE POKLONIO ŠEST SLIKA  ULJA NA PLATNU( Josip Gribl, Franjo Matić, Josip Jurkin, Zvonko Prpić, Tomislav Štrajtenberger ,)

AUKCIJA JE ODRŽANA 3. VELJAČE 2007. GODINE

SVE SLIKE SU PRODANE, A SREDSTVA ĆE SE UPOTRIJEBITI ZA KUPNJU INVALIDSKIH KOLICA ZA MARIJANA PRESEČANA TE ZA POKRIĆE TROŠKOVA BORAVKA JEDNOG DJETETA U EDUKACIJSKOM KAMPU.

    SREBRNA PLAKETA DODIJELJENA SLIK-U 16. 03. 2007. GODINE

ZA HUMANITARNU AUKCIJU SLIKA KOJU JE ORGANIZIRALA UDRUGA «NAŠA NADASLATINSKI LIKOVNI KLUB JE POKLONIO ŠEST SLIKA.

AUKCIJA JE ODRŽANA

19. 10. 2007. GODINE, A SAV NOVAC OD PRODANIH SLIKA JE UPOTRIJEBLJEN ZA POMOĆ TEŠKO OBOLJELOJ DJECI .

16. 12. 2OO8. GODINE SU U POSTORIJAMA SLATINKOG LIKOVNOG KLUBA PREDSTAVNICI UDRUGENAŠA NADA

URUČILI PREDSJEDNIKU SLIK-a JOSIPU GRIBLU ZAHVALNICU ZA MATERIJALNU I FINANCIJSKU POMOĆ SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA UDRUZINAŠA NADA

 

16. 09.2008. GODINE SLIK JE POKLONIO  SLIKE ZA AUKCIJU U ORGANIZACIJI UDRUGE NAŠA NADA IZ SLATINE , OD 

KOJE SAV PRIHOD IDE ZA LIJEČENJE TEŠKO OBOLJELE DJECE.