SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

IZVJEŠĆA O RADU SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2018. GODINI

 

       1. AKTIVNOSTI I RAD UDRUGE U 2018. GODINI

 

 

 

 

Na natječaj grada Slatine za financiranje programa iz oblasti kulture Slatinski likovni klub je prijavio  program Likovne kolonije i Program odlaska na likovne kolonije i izložbe kojim se traži pokriće dijela troškova prijevoza. Obadva Programa su prošla na natječaju te je predsjedik likovnog kluba sa Gradom potpisao ugovor o financiranju. Za projekt likovne kolonije je Grad uplatio 6.000,00 kna, a za projekt odlazaka na likovne kolonije 2.000,00 kn.

Likovna kolonija „Slatinske slike 2018“ je održana 25.08.2018. godine u sklopu proslave Dana grada na prostoru Budiness Cluba. Na likovnoj koloniji je sudjelovalo 40 slikara iz 14 mjesta iz RH sa kojima SLIK ima suradnju (D. Miholjac, Belišće, Darda, Osijek, Čepin, N. Gradiška, Daruvar, Popovača, Slavonski Brod, Kutina, Virovitica, Suhopolje, Josipovac, Đakovo ) te Slatina sa 10 članova SLIK-a.

Likovna kolonija je bila medijski popraćena. Koloniju je otvorio gradonačelnik  Denis Ostrošić.

Pošto nije bilo dovoljno sredstava od Grada i sponzora trošak doručka i ručka SLIK je podmirio vlasniku Business Cluba  sa dijelom slika nastalih na koloniji. Ostatak slika naslikanih na koloniji je završio u vlasništvu kluba.

23.01.2018 godine za aukciju slika za humanitarne svrhe koju organizira Lions klub Slatina Slatinski likovni klub je poklonio 4 slike.

 

20.02.2018.  godine Slatinski likovni klub je održao svoju dvadesetprvu godišnju skuštinu. Na Skupštini su usvojena izvješća predsjednika SLIK-a Josipa Gribla i predsjednice nadzornog odbora Vlatke Vukelić. Također je usvojen plan rada i proračun za 2018. godinu.

16.04.2018.godine u prostorijama grada Slatine predsjednik SLIK-a je potpoisao ugovore o financiranju projekata Likovne kolonije „Slatinske slike 2018“ i projekta Odlazak na likovne kolonije i izložbe.

05.05.2018. godine na međunarodnoj likovnoj koloniji “Slavonija 2018”u Slavonskom Brodu sudjelovali su Đorđe Stanisavljević, Zvonko Prpić,  Gordana Čurik i Vlatka Vukelić

 

19. 05. 2018. godine na humanitarnoj likovnoj koloniji u Topuskom, a u organizaciji Crvenog križa Topusko, sudjelovali su Josip Gribl, Đorđe Stanisavljević i Zvonko Prpić

 

 02.06. 2018. godine na likovnoj koloniji u Tikvešu sudjelovali su Josip Gribl, Vlatka Vukelić, Đorđe Staniosavljević i Gordana Čurik     

              

03.06.2018. godine na likovnoj koloniji u Daruvaru, a u sklopu manifestacije “Vinodar”,  sudjelovali su Josip Gribl, Đorđe Stanisavljević, Gordana Čurik , Zvonko Prpić, Jaroslava Lulić i Vlado Drimal

09.06.2018. godine na likovnoj koloniji u V. Grđevcu, a u sklopu manifestacije  “Lovrakovi dani”,  sudjelovali su Vlatka Vukelić, Gordana Čurik,  Vlado Drimal i Jaroslava Lulić

 

15.06.2018. godine na likovnoj koloniji u Pitomači sudjelovali su Gordana Čurik, i Jaroslava Lulić                

16.06.2018. godine na likovnoj koloniji u Osekovu, a u organizaciji Moslavačkog kruga “Zorka Sever” iz Popovače, sudjelovali su   Josip Gribl, Zvonko Prpić, Jaroslava Lulić, Tatjana Lulić Prpić i Vlado Drimal

 

23.06.2018. godine na likovnoj koloniji u Boboti sudjelovali su Đorđe Stanisavljević i Gordana Čurik

23.06.2018. godine na likovnoj koloniji u Virovitici sudjelovali su Jaroslava Lulić i Vlado Drimal

 

08.07.2018. godine na likovnoj koloniji u sklopu obilježavanja Petrovdana u crkvi Sv. Petra u Slatini sudjelovali su Josip Gribl, Đorđe Stanisavljević,  Vlatka Vukelić i Gordana Čurik.

 

25.08. 2018. godine održana je likovna kolonija u Slatini u organizaciji Slatinskog likovnog kluba. Na koloniji su sudjelovali, pored 40 gostiju i članovi   kluba Josip Gribl, Vlatka Vukelić, Gordana Čurik, Zvonko Prpić, Snježana Pleša, Jaroslava Lulić, Vlado Drimal, Tatjana Lulić Prpić,

Josip Milković i Fabijan Nikić

01.09. 2018. godine na likovnoj koloniji u N. Gradiški sudjelovali su Josip Gribl, Vlatka Vukelić i Zvonko Prpić

08.09.2018. godine na likovnoj koloniji u Bjelovaru sudjelovali su Jaroslava Lulić i Vlado Drimal

i  Gordana Čurik

 

08. 09. 2018. godine na likovnoj koloniji u D. Miholjcu sudjelovala je Tatjana Lulić Prpić

 

08.09.2018. godine na likovnoj koloniji u Čepinu sudjelovali su  Josip Gribl, Vlatka Vukelić i Zvonko Prpić

 

15.09.2018. godine na likovnoj koloniji u Vukovaru sudjelovali su Vlatka Vukelić, Gordana Čurik i Tatjana Lulić Prpić

23.09.2018. na međunarodnoj humanitarnoj likovnoj koloniji u bolnici dr. Ivan Barbot u Popovači sudjelovali su Josip Gribl i Zvonko Prpić

29.09.2018. godine na likovnoj koloniji u Dardi sudjelovali su Vlatka Vukelić i Gordana Čurik

 

07.12.2018. godine na humanitarnoj likovnoj koloniji Dr. Rudolf Steiner u Daruvaru sudjelovala je Gordana Čurik

 

Pored likovnih kolonija SLIK je udruzi umirovljenika za potrebe njihovog novo uređenog prostora poklonio dvije slike. Na zamolbu udruge  Ličana Slatina SLIK je također poklonio dvije slike. Prilikom predaje slika bio je prisutan i direktor Radio Slatine te je sačinio prilog o radu kluba koji je objavljen na više portala i u tisku. Za pokriće dijela troškova zakupa prostora gradu Slatini je SLIK  30. listopada, za vrijeme posjete gradonačelnika Denisa Ostrošića i suradnika, predao 5 slika. Prilikom predaje slika bio je prisutan i pročelnik Krešimir Štimac i novinarka Radio-Slatine Mihaela Feldi. Također je napravljen prilog o posjeti gradonačelnika klubu te je objavljen na više portala i u tisku. Za plaćanje prostora do kraja godine grad je uplatio klubu 5.200,00 kn.

 

Članovi SLIK-a su svakog utorka u prostorijama (koje su dobili na korištenje od Hrvatskih šuma) održavali   radne sastanke na kojima su pripremali aktivnosti i konkretno radili svako u svojoj tehnici.

Klub je sredinom 2018. godine iselio iz prostorija koje je koristio u zgradi šumarije Slatina te uz potporu grada uselio u prostorije iznad knjižare Panona. U tom prostoru se odvijaju aktivnosti kluba isto utorkom kao i prije. Prostor je zadovoljavajući za potrebe kluba. Za sada je to privremeno rješenje te i dalje ostaje  problem dobivanja adekvatnog prostora kao trajno rješenje. Navedeni prostor je klub prva tri mjeseca platio po 1.300,00 kn mjesečno. Ta sredstva je doznačio grad Slatina. Početkom rujna predsjednik SLIK-a je sa Šteficom Fučkar koja je vlasnik prostora dogovorio i potpisao aneks ugovora za mjesečni najam od 1.000,00 kn.

 

 

NAPOMENA: Detaljnije o svim aktivnostima Slatinskog likovnog kluba može se vidjeti na web stranicama kluba  www.slik.hr