SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

IZVJEŠĆA O RADU SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE U 2020. GODINI

 

       1. AKTIVNOSTI I RAD UDRUGE U 2020. GODINI

 

 

 

 

 

 

03.01.2020. godine predsjednik SLIK-a je uputio zamolbu Gradu Slatini za dodjelu sredstava za najam prostora za 2020. godinu.

 

 

 

27.01.2020. godine na Natječaj Grada Slatine SLIK je prijavio dva projekta i to

    - Likovna kolonija „Slatinske slike 2020“

    - Odlazak na likovne kolonije i izložbe

 

31.01.2020. godine stigao je dopis od Grada da se više nemože izravno financirati već samo putem projekata. Pošto se prema propozicijama Natječaja može financirati samo dva projekta SLIK je odustao od projekta Likovne kolonije te je umjesto njega prijavljen novi projekat „Likovne radionice-najam prostora“ kojim se traži 12.000,00 kn za plaćanje godišnjeg najma prostora.

 

11.02.2020. godine Slatinski likovni klub je održao svoju dvadesettreću godišnju izvještajnu skuštinu. Na Skupštini su usvojena izvješća predsjednika SLIK-a Josipa Gribla i predsjednice nadzornog odbora Vlatke Vukelić. Također je usvojen plan rada i proračun za 2020. godinu.

Na osnovu zamolbe Lions kluba Slatina , a u svrhu nabavke ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Slatina,  donesena je Odluka o poklonu 4 slike za aukciju u te svrhe. Zbog korona virusa aukcija nije održana te slike ostaju u Lions klubu do slijedećee aukcije.

 

17.03.2020. godine  donesena oluka da zbog korona virusa neće do daljnjeg biti sastanaka i rad na radionicama u  prostorijama kluba.

 

15.05.2020. godine nakon popuštanja mjera zbog korona virusa počinje rad u prostorijama kluba.

 

14.06.2020. godine na likovnu koloniju u Kučance otišla Gordana Čuriki Vlatka Vukelić.

 

15.06.2020. godine predsjednik SLIK-a Josip Gribl  i gradonačelnik grada Slatine gosp. Denis Ostrošić su potpisali Ugovor o dodjeli financijskih sredstava na osnovu programa „Likovne radionice-najam prostora“ , a temeljem  kojeg će grad Slatina financirati klub sa 12.000,00 kn.

Za program „Odlazak na likovne kolonije i izložbe“ nije potpisan ugovor već je dogovoreno ukoliko bude potrebe za financijskim sredstvima za te namjene da će biti direktno financirano na osnovu zahtjeva. Pošto zbog korona virusa nije bilo značajnijih odlazaka na likove kolonije i izložbe sredstva nisu tražena već je klub nastale troškove podmirio iz svojih sredstava

 

04.07. 2020. godine na hmanitarnu likovnu koloniju za postradale od potresa u Markuševac su otišle Vlatka Vukelić i Gordana Čurik.

 

27.07.2020. godine zbog  neaktivnosti je zatvoren  žiro-račun u Slatinskoj banci, a preostala sredstva su prebačena na žiro-račun u PBZ.

 

12.09.2020. godine na likovnoj koloniji u Vukovaru sudjelovale su Vlatka Vukelić i GordanaČurik.

 

26.09.2020. godine na likovnoj koloniji u Dardi sudjelovale su Vlatka Vukelić i Gorddana Čurik.

 

 

 

U 2020. odini nije više bilo likovnih kolonija zbog korona virusa. Klubovi sa kojima SLIK surađuje održavali su likovne radionice samo sa svojim članovima.

 

Pored navedenih aktivnosti članovi SLIK-a su  utorkom u svojim prostorijama koji su iznajmljeni od knjižare Panona održavali   radne sastanke na kojima su pripremali aktivnosti i konkretno radili svako u svojoj tehnici.