SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

SPONZORSTVA

NA OVOJ STRANICI NEĆETE NAĆI NIŠTA O TOME KAKO I ŠTO RADE ČLANOVI SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA JER JE SVE REČENO NA PRETHODNIM STRANICAMA. AKO JOŠ NISTE POGLEDALI SADA JE PRILIKA DA TO

UČINITE.

SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE OD OSNIVANJA PA SVE DO DANAS AKTIVAN NA POLJU LIKOVNOG

STVARALAŠTVA I PROMICANJA LIKOVNE KULTURE KAKO U GRADU SLATINI TAKO I U DRUGIM SREDINAMA. DA BI SE AKTIVNOSTI MOGLE ODVIJATI POTREBNA SU I ODREĐENA SREDSTVA. POŠTO SU ČLANOVI SLIK-A AMATERI ( IZUZEV JEDNOG AKADEMSKOG SLIKARA) NEMAJU PRIHODA POTREBNIH ZA RAD KLUBA OSIM

POVREMENE DOTACIJE IZ PRORAČUNA GRADA I EVENTUALNOG SPONZORSTVA.

 

ČLANOVI SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA SU VOLJNI I DALJE RADITI NA PROMISCANJU LIKOVNE KULTURE  PREMA SVOM PROGRAMU RADA, A POGOTOVO RADEĆI SA MLADIM TALENTIMA I ZAINTERESIRANIM

GRAĐANIMA. TAKOĐER I DOSADAŠNIJI RAD SA OSOBAMA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU ŽELIMO PROŠIRITI NA VIŠE PUTA GODIŠNJE.

 

OVIM PUTEM OBRAĆAMO SE SVIMA ONIMA KOJI SE ŽELE UKLJUČITI U SPONZORIRANJE SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA I NA TAJ NAĆIN DATI SVOJ DOPRINOS RAZVOJU LIKOVNE KULTURE U GRADU

SLATINI.

SVOJ PRILOG MOŽETE UPLATITI NA ŽIRO-RAČUN SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA

 

                                 IBAN:   HR62 2340 0091 1100 1356 9 

                                 SWIFT (BIC):  PBZGHR2X

 

UKOLIKO NETKO ŽELI NA NEKI DRUGI NAČIN POMOĆI RADU SLIK-a

(u slikarskom materijalu, sponzoriranju kolonija ili radionica isl) OBRATITE NAM SE NA NAŠ MAIL slik@slik.hr ili na telefon 098-342-531 

SLATINSKI LIKOVNI KLUB SE OBVEZUJE ZAUZVRAT SVAKOM SPONZORU KOJI SPONZORIRA KLUB SA

VRIJEDNOŠĆU OD 2.000 KN I VIŠE POKLONITI JEDAN UMJETNIČKI RAD IZ FUNDUSA KLUBA.

PORED TOGA ĆEMO SVAKO  SPONZORSTVO ( bez obzira na iznos) ISTAĆI U SVIM PRIGODAMA, U MEDIJIMA KAO I NA NAŠIM WEB STRANICAMA. UKOLIKO SPONZOR IMA SVOJE WEB STRANICE  OBVEZUJEMO SE STAVITI  LINK NA NAŠE STRANICE.

 

UNAPRIJED SE ZAHVALJUJEMO SVIM EVENTUALNIM SPONZORIMA SLIK-a

 

                                                                                          PREDSJEDNIK  SLIK-A