SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE U SUBOTU 28. 11. 2009. GODINE U PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE JOSIP KOZARAC ODRŽAO PRVU OD DVIJE LIKOVNE RADIONICE SA MLADIMA, A UZ FINANCIJSKU POTPORU

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE.

SUDIONIKE RADIONICE JE POZDRAVIO PREDSJEDNIK SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA JOSIP GRIBL TE JE UKRATKO IZNIO PLAN RADA NA OVOJ RADIONICI.

KONKRETNO O TEMI I SLIKAĆIM TEHNIKAMA UČESNIKE RADIONICE JE POBLIŽE UPOZNAO ČLAN SLIK-A ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ

Na  radionici  SU SE SUDIONICI upoznali sa suhim i mokrim slikaćim tehnikama te praktično radili sa OLOVKOM, ULJEM TEMPEROM I TUŠEM,  A PO VLASTITOM IZBORU.  Pored slikanja neki sudionici su modelirali sa glinom. Članovi slik-a su pratili rad sudionika radionice te im pomagali u radu I odgovarali na pitanja.

Na radionici su sudjelovali:

Kristijan konta, tomislav škrobot, karlo jurić, emica puljek, nikolina pokopčić, mia tovernić, matej peršić, mateja peršić, veronika sertić, doris zagorac, viktorija zelenka, Helena ivanković, denis huber, marija kokorić I bernarda tomić.

 

Radionicu su održali slijedeći članovi slik-a: josip gribl, đorđe stanisavljević, tatjana lulić prpić, zvonko prpić,ante obšivač, vlatka vukelić, katica mijatović I josip milković.

 

Kako je bilo na radionici može se vidjeti na slijedećim fotkama.

SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA