SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE U SUBOTU 12. 12. 2009. GODINE U PROSTORIJAMA BUSINESS CLUBA ODRŽAO DRUGU OD DVIJE LIKOVNE RADIONICE SA MLADIMA, A UZ FINANCIJSKU POTPORU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE.

SUDIONIKE RADIONICE JE POZDRAVIO PREDSJEDNIK SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA JOSIP GRIBL TE JE UKRATKO IZNIO PLAN RADA NA OVOJ RADIONICI.

Na  radionici  SU SE SUDIONICI upoznali sa suhim i mokrim slikaćim tehnikama te praktično radili sa OLOVKOM, UGLJENOM,  ULJEM, TEMPEROM I SUHIM PASTELOM,  A PO VLASTITOM IZBORU.  Pored slikanja neki sudionici su modelirali sa glinom. Članovi slik-a su pratili rad sudionika radionice te im pomagali u radu I odgovarali na pitanja.

Na radionici su sudjelovali UČENICI IZ OSNOVNE ŠKOLE EUGEN KUMIČIĆ, OSNOVNE ŠKOLE JOSIP KOZARAC TE IZ SREDNJE ŠKOLE MARKA MARULIĆA:

 

OŠ JOSIP KOZARAC: Kristijan konta, emica puljek, nikolina pokopčić,  veronika sertić, Helena ivanković I denis huber.

 

OŠ EUGEN KUMIČIĆ: ANAMARIJA REŠETAR, KATARINA REŠETAR I ELENA JEDVAJ.

 

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA:  BERNARDA TOMIĆ, MATEA MARTINČEVIĆ, SIMONA ZEMAN, MARINA PUŠKARIĆ, DOROTEA KOVAČ, MAJA ŠAFAR, ANTONIO RADONJIĆ, ANJA HORVAT, SILVIJA DUNDOVIĆ I TATJANA ŽNIDAREC.

 

Radionicu su održali slijedeći članovi slik-a: josip gribl, đorđe stanisavljević,  zvonko prpić, ante obšivač,  katica mijatović , josip milković, DARKO VENUS-MUPPET, TOMISLAV ŠTRAJTENBERGER  I JOVAN VUKOVIĆ

 

Kako je bilo na radionici može se vidjeti na slijedećim fotkama.