SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

                              

1. JOSIP GRIBL –M. P. KATANČIĆA 10, SLATINA,  098-342-531

2. KATICA MIJATOVIĆ, SLATINA,

3. TOMISLAV ŠTRAJTENBERGER,  SLATINA

4. JOSIP MILKOVIĆ, SLATINA,

5. SNJEŽANA PLEŠA,   SLATINA,

6. JOVAN VUKOVIĆ , VOĆIN,

7. ANTE OBŠIVAČ, ČAĐAVICA,

8 . VLATKA VUKELIĆ, SLATINA,

9. TATJANA LULIĆ PRPIĆ, SLATINA,

10. JAROSLAVA LULIĆ, VIROVITICA,

11. VLADO DRIMAL, VIROVITICA,

12. GORDANA ČURIK, SUHOPOLJE

13. BRANKA MEDIĆ, SLATINA

14. FABIJAN  NIKIĆ, MILJEVCI,

15. MARINA KNEŽEVIĆ, SLATINA,

16. VERA LUC, SLATINA