SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

                              

1. JOSIP GRIBL –M. P. KATANČIĆA 10, SLATINA,  552-101, 098-342-531

2. KATICA MIJATOVIĆ, SLAVE RAŠKAJ 4, SLATINA, 620-171

3. ZVONKO PRPIĆ, SUNČANA 3, SLATINA, 555-917

4. TOMISLAV ŠTRAJTENBERGER, LJ. GAJA 6, SLATINA, 552-043, 551-214(ŠK)

5. JOSIP MILKOVIĆ, ŠKOLSKA 57, SLATINA, 552-959

6. SNJEŽANA PLEŠA,   A. STARČEVIĆA 12, SLATINA, 099 286 1260

7. JOVAN VUKOVIĆ V. UDATNIJA 7 , VOĆIN, 565-009

8. ANTE OBŠIVAČ, ČAĐAVICA, ZAGREBAČKA 119, 033-544-192

9 . VLATKA VUKELIĆ, SLATINA, K. Š. ĐALSKOG 3, 033-400-542

10. TATJANA LULIĆ PRPIĆ, SLATINA, RUDOLFA KOLIBAŠA 37, 551-380, 098172-8979

11. JAROSLAVA LULIĆ, VIROVITICA, ZLATNOG POLJA 266, 033 731 434

12. VLADO DRIMAL, S. RADIĆA 135, VIROVITICA, 033 730 609

13. GORDANA ČURIK, SUHOPOLJE, P. PRERADOVIĆA 39, 033771253, 0981845499

14. JASNA  HORVAT, ČAĐAVICA, RADNIČKA 10, 033 545 134

15. ADA ČURIK KOPIJAR, ZAGREB, CARIĆA 1,       

16. DRAGANA KOPRIVICA, SUHOPOLJE, K. TOMISLAVA 33,

17. FABIJAN  NIKIĆ, MILJEVCI, I. CICVARIĆA 12, 098 1902 079      

18. MIA JANEČIĆ, PAPUČKA 2, SLATINA, 099 661 0959

19. BARBARA JUKIĆ, ANTE KOVAČIĆA 36, SLATINA, 091 602 5331

20. MARINA KNEŽEVIĆ, KOLODVORSKA 32, SLATINA, 098 900 9584