SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

LIKOVNE RADIONICE

 

 Na ovim stranicama možete saznati sve o likovnim radionicama koje organizira Slatinski likovni klub.

 

Pored likovne kolonije koju Slatinski liovni klub organizira od 1999.  godine tradicionalno sredinom  svibnja.  Od 2003. godine Slik organizira i likovne radionice.

 

Ideja o radionici se je  rodila  u ljetnim mjesecima 2003. godine za vrijeme jednog druženja članova Slik-a na DraviTako je već u jesen iste godine održana i prva likovna radionica na rijeci Dravi na području općine Čađavica.

Slatinski likovni klub će nastojati da se i idućih godina organiziraju likovne radionice u jesenskom terminu te da one postanu tradicija kao što je to i likovna kolonija u svibnju.

 

Likovna radionica se razlikuje od kolonije po tome što u radu radionice učestvuje manji broj slikara iz drugih sredina, a veći broj članova Slatinskog likovnog kluba.

Cilj likovne radionice je uključiti što više članova Slik-a u rad na izabranoj lokaciji , pogotovo onih koji nemaju iskustva u radu uprirodi. Na taj naćin će zainteresirani članovi Slik-a moći steći iskustva, naučiti nove tehnike i uz druženje obogatiti svoja znanja.

Od 2004 . godine Slik organizira likovne radionice sa mladim talentima iz osnovnih i srednje škole.

Želja nam je u likovnu radionicu ukljućiti što više mladih  kako bi kroz rad i druženje korisno upotpunili svoje slobodno vrijeme.  

 

       LIKOVNA RADIONICA 2004