SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

 

Slatina,s Art Club  (SLIK) was established by the end of the year 1996 with the aim to

organize  different art activities and to give contribution to the development of the cultural life in Slatina. Since then SLIK has  organized many one- man exhibitions and many collective exhibitions of its members  in Slatina as well as in other places and has also participated in other cultural and social events in Slatina.

SLIK has about 16 member.  Members of the club are of different age and have different school education. They have different approach to life and thus use

different means of creativity. This is a special quality of the Club.

 

SLIK has a Presidency of 6 members:

Josip Gribl (president), Ante Obšivač, Vlatka Vukelić, (secretary), Gordana Čurik, Tomislav Štrajtenberger and Tatjana Lulić Prpić.

Members of the supervisory board are:

Snježana Pleša, Vera Luc i Branka Medić

 

The club takes part in many humanitarian activities held in Slatina, in Art Work Shop etc.

It cooperates with other institutions in

Slatina (Public Open University, Tourist community of Slatina, Lion,s Club Slatina etc.) and is a member of the Regional

association of similar clubs in Eastern

Croatia.

SLIK has good friendly relations with other similar clubs like Art Club "Nikola Trick" from Virovitica, Art Club from Orahovica, Art Club "Likrob" from Donji MIholjac, Art Club "Bel-Art" from Blišće, "Rima " from Našice, Art club «BerislavicSlavonski Brod, Art club «LikarOsijek , Art clubKlasfrom Čepin, Art clubDAfrom Daruvar, Art clubLeonardfrom Grubišno Polje, Art clubŠtafelajfrom Beli Manastir, Art club “Moslavački krug” from Popovača and Art Club from Nova Gradiška. Also SLIK has good friendly relations withBujevačko kolofrom Subotica andNapredakfrom Tuzla.

 

Slatinski likovni klub "SLIK"  osnovan je krajem 1996. godine s ciljem organiziranog djelovanja i predstavljanja likovne kulture grada te od tada učestvuje u raznim kulturnim događanjima u Slatini. Sa predstavljanjem likovnog stvaralaštva Slatine ujedno čini i promociju grada održavajući skupne i samostalne izložbe i u drugim sredinama.

Klub ima ukupno 16 članova koji se bave raznim vidovima umjetničkog stvaranja   ( slikarstvo, kiparstvo, primjenjena umjetnost …)

 

Klub ima Predsjedništvo od 6 članova i to : Josip Gribl, Ante Obšivač, Vlatka Vukelić, Gordana Čurik, Tomislav Štrajtenberger i Tatjana Lulić Prpić.

Predsjednik predsjedništva kluba  je

Josip Gribl.

Tajnik kluba je Tatjana Lulić Prpić     

Nadzorni odbor: Snježana Pleša, Vera Luc i Branka Medić 

Članovi Slatinskog likovnog kluba su do sada učestvovali na brojnim skupnim izložbama, izložbama u humanitarne svrhe gdje su darovali svoje radove, likovnim kolonijama, a pojedini članovi su održali više samostalnih izložbi.

SLIK usko surađuje sa Pučkim otvorenim učilištem, Gradskim muzejom, Turističkom zajednicom grada Slatine, Lions klubom Slatina,  udrugom «Naša nada”, Foto video klubom Slatina, a otvoren je za suradnju na polju likovnog stvaralaštva i sa svim drugim klubovima i udrugama u RH.

Ovdje se može istaći vrlo dobra suradnju sa likovnim klubom "Nikola Trick" iz Virovitice, Likovnim klubom iz Orahovice, Likovnim klubom "Likrob" iz D. Miholjca, Likovnim klubom "Bel-Art" iz Belišća, Udrugom stvaratelja u kulturi "Rima", Našice , Likovnom udrugom «Berislavićiz Slavonskog Broda, Likovnom udrugom «Likariz Osijeka, Likovnom udrugomKlasiz Čepina, Likovnom udrugom «DAiz Daruvara, Likovnom udrugom «Leonardiz Grubišnog polja, Likovnom udrgom «Štafelajiz Belog Manastira, Likovnom udrugom “Moslavački krug” iz Popovače te Udrugom stvaratelja u kulturi iz N. Gradiške. SLIK također surađuje sa Hrvatskim kulturnim centrom «Bunjevačko koloiz Subotice i Hrvatskim kulturnim društvom «Napredakiz Tuzle.

  O SLATINSKOM LIKOVNOM 

                    KLUBU

     ABOUT SLATINA,S ART 

                    CLUB

Text Box: 02. 09. 2006. GODINE U VIROVITICI ODRŽANI PRVI «DANI UDRUGA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE” NA KOJIMA JE SUDJELOVAO I «SLIK»