SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

DARKO VENUS-MUPPET, rođen 20. 12. 1963. godine u Đurđenovcu gdje živi do svoje šeste godine kada sa roditeljima seli u Slatinu. U Slatini je završio osnovnu i srednju školu.

Zanimanje za slikarstvo iskazuje tek u višim razredima osnovne škole gdje sudjeluje u radu likovne sekcije. Ozbiljnije se počinje baviti slikarstvom nakon osvojene treće nagrade na izložbi mladih slikara Slavonije i Baranje u Đakovu. Od tada je izlagao na 20 samostalnih izložbi (SlatinaVirovitica, Orahovica, Pitomača, Đakovo, Varaždin, Osijek) te nekoliko skupnih izložbi u RH i inozemstvu. Sudionik je brojnih likovnih kolonija.

Uglavnom radi u tehnici ulja, akrila, olovci, pur pjena, ljepljenje i zabijanje raznih drvenih, plastičnih i metalnih predmeta, te ready made tehnika itd.

Živi u Slatini, Lipa 32, tel: 033-555-685, mob: 098 889 049