SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

         LIKOVNE  RADIONICE  POD  POKROVITELJSTVOM  NACIONALNE   

    ZAKLADE  ZA  RAZVOJ  CIVILNOG   DRUŠTVA  I ZAKLADE ZA RAZVOJ 

                      LOKALNE ZAJEDNICESLAGALICAIZ OSIJEKA

TEMELJEM UGOVORA SA NACIONALNOM ZAKLADOM ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE PREUZEO OBVEZU PROVOĐENJA LIKOVNIH RADIONICA SA MLADIMA IZ VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE TE SREDNJE ŠKOLE.

 

OD 2008. GODINE LIKOVNE RADIONICE  SE ODRŽAVAJU ZAHVALJUJUĆI FINANCIJSKOJ POTPORI ZAKLADE ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICESLAGALICAIZ OSIJEKA U SKLOPU DECENTRALIZIRANOG MODELA FINANCIRANJA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

SUDJELOVANJE NA RADIONICAMA JE BESPLATNO , A ZA SVAKOG SUDIONIKA JE OSIGURAN  SLIKARSKI MATERIJAL KAO I HRANA I PIĆE.

 CILJ LIKOVNE RADIONICE JE OBRAZOVANJE I USMJERAVANJE ZAINTERESIRANIH MLADIH ZA LIKOVNO STVARALAŠTVO TE DA NA TAJ NAČIN KORISNO I KREATIVNO PROVEDU SVOJE SLOBODNO VRIJEME.

 

 LIKOVNE RADIONICE  VOLONTERSKI PROVODE ČLANOVI SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA

logo.jpg