SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

26. 03. 2005. GODINE U ĐURĐENOVCU OTVORENA SEDMA SKUPNA IZLOŽBA ČLANOVA UDRUGE

«JOSIP KOZARAC”  I NJIHOVIH GOSTIJU.

IZLOŽBA JE TRADICIONALNO OTVORENA POVODOM USKRŠNJIH BLAGDANA.

 

NA IZLOŽBI UČESTVUJU ČLANOVI : LIDIJA MATOKOVIĆ, DRAGO TAKAČ, TIHOMIR KVASTEK, ŽELJKO POTNEŠIL, IVICA KATAVIĆ, VIOLETA NOVAK, VLADIMIR DEKOVIĆ I MIRJANA GRETIĆ

 

GOSTI: “RIMANAŠICEIVAN BANDIĆ I TOMISLAV KATAVIĆ

                «BEL-ARTBELIŠĆEDRAGUTIN GIBIČAR, ANTUN SABO I NELA PULJEK

                «SLATINSKI LIKOVNI KLUB” - JOSIP GRIBL, ZVONKO PRPIĆ I ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ

 

UČEŠĆEM NA OVOJ IZLOŽBI OTVORILA SE JE SURADNJA SLATINSKOG LIKOVNOG KLUBA I KLUBA IZ ĐURĐENOVCA KOJA ĆE SE NASTAVITI NADAMO SE NA OBOSTRANO ZADOVOLJSTVO.

 

 

JOSIP GRIBL

ZVONKO PRPIĆ

ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ