SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

KATICA MIJATOVIĆ.

 

 

 

 

 Rođena 1958. godine u selu Crnac. Svoj likovni izraz je našla u oblikovanju gline. Najdraži su joj religiozni motivi, a također voli prikazati bajke, cvijetne motive životinje i drugo. Radi precizno s naglašenim detaljima. Do sada izlagala na skupnim izložbama u Slatini i Virovitici. Živi u Slatini, Slave Raškaj 4, tel. 033-551-878