SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

JOSIP MILKOVIĆ.

 

Rođen 1937. godine u Perušiću. U Zagrebu završio Pedagošku akademiju-likovni odgoj. Bio je nastavnik je likovnog odgoja u osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini, a od 2003. godine u mirovini. Slikanjem se bavi od djetinjstva, a uglavnom radi u tehnici tempere na kartonu. Do sada je izlagao na skupnim izložbama te jednoj samostalnoj. Živi u Slatini, Školska 57,

tel. 033-552-959