SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

LIKOVNA KOLONIJA  «SLATINSKE SLIKE 2007 «

 

SLATINSKI LIKOVNI KLUB JE 12SVIBNJA 2007. GODINE ORGANIZIRAO  9 LIKOVNU KOLONIJU POD NAZIVOM «SLATINSKE SLIKE 2007”.

SJEDIŠTE LIKOVNE KOLONIJE JE BILO KAO I PROŠLE GODINE U BUSINESS CLUBU U SLATINI.

NA KOLONIJI SU SUDJELOVALI SLIKARI IZ 12 GRADOVA IZ HRVATSKE TE SLIKARI IZ SUBOTICESUDIONIKE LIKOVNE KOLONIJE JE POZDRAVIO PREDSJEDNIK SLIK-a JOSIP GRIBL TE JE NAKON UPOZNAVANJA SUDIONIKA SA PLANOM RADA OTVORIO DEVETU LIKOVNU KOLONIJU.

 

SUDIONICI KOLONIJE:

1.    D. MIHOLJAC                           RUŽA GELENČER, KRISTINA BALOKOVIĆ

2.    ORAHOVICA                             MATO PISAC, BRANKO ZEC, IVO JURKOVIĆ

3.    BELIŠĆE                                     IVAN VAJDA, NELA PULJEK, JADRANKA BERAK , MARIJA ŠIMIĆ   

4.    OSIJEK                                        VESNA GRUNDLER, ANKA BOGDANSANJA LAMZA

5.   VIROVITICA                               JAROSLAVA LULIĆ

6.    DARUVAR                                  LJUBICA PETRINIĆ, IVANKA  FARKAŠ , MIROSLAVA KOPREK,  MIRJANA SVATOŠ

7.    SUHOPOLJE                               GORDANA ČURIK, KRISTINA FLIS

8.    NOVA GRADIŠKA                     IVO MATIJAŠEVIĆ, IVO SERENČEŠ

9.    REŠETARI                                    KATARINA ČANIĆ

10. SLAVONSKI BROD                   JOZO PIŠKOVIĆ, KAZIMIR BULJAN,  JURE MARIĆ

11.  ĐAKOVO                                     DRAGO MARELJA

12.  SUBOTICA                                  JOSIP HORVAT, ILDIKO SLACKI,  ROZIKA-VOJNIĆ -LILIOM

13SLATINA                   JOSIP GRIBL, ZVONKO PRPIĆ, JOSIP JURKIN,  FRANJO MATIĆ,   ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ,

                                           KATICA MIJATOVIĆ,  DARKO VENUS - MUPPET,   AZENIJA RELIĆ,   JOVAN VUKOVIĆ,

                                           JOSIP MILKOVIĆ, HAJRUDIN HUSKIĆ     

               

VRIJEDNI SLIKARI SU NA KOLONIJI NASLIKALI  48 SLIKA TE SAČINILI 2 RADA U GLINI

 

DA BI SE KOLONIJA MOGLA ODRŽATI , PORED DOTACIJE GRADSKOG POGLAVARSTVA, POMOGLI SU NAM NAŠI SPONZORI “BUSINESS CLUB” , SLATINSKA  BANKA,  SLAVONSKA  BANKA I AGRODUHAN D.O.O  .

OVOM PRILIKOM SE SVIMA NAJSRDAČNIJE ZAHVALJUJEMO.