SLATINSKI LIKOVNI KLUB

ART CLUB FROM SLATINA

ĐORĐE STANISAVLJEVIĆ.

 

 

 

Rođen u Slatini 1954. godine. U Čakovcu završio Pedagošku likovnu akademiju. Likovnim stvaralaštvom se bavi od osnovne škole. Uglavnom radi skulpture te slika u tehnici akvarela , ulja i akrila.. Do sada izlagao na više skupnih izložbi te na preko stotinu likovnih kolonija.  Živi u Slatini, Jakova Gotovca 6a, tel. 033-550-335